Giá chi tiết gà bó xôi nguyên con

BẢNG GIÁ GÀ BÓ XÔI NGUYÊN CON

Trọng lượng gà

(chưa làm lông)

Không nhân Thêm nhân hạt sen Thêm nhân hạt sen và trứng non Lưu ý
1,2 – 1,3kg/con 300,000đ/con 330,000đ/con 350,000đ/con Vui lòng đặt trước 4 tiếng để được phục vụ tốt nhất
1,4 – 1,5kg/con 350,000đ/con 380,000đ/con 400,000đ/con
1,6 – 1,7kg/con 400,000đ/con 430,000đ/con 450,000đ/con